ทำบุญตักบาตร&เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า สพป.ชัยภูมิ เขต 1  

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร  เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า  ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส  “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  รัชกาลที่ 10”  และพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้ร่วมบริจาค  ในวันศุกร์ที่  9  สิงหาคม 2562 ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านเขว้า