สพป.ลำพูน เขต 2 บริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด และเพื่อให้การใช้ทรัพยากรบุคคลในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด