สพป.อุดรธานี เขต 2 ขยายผลการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Oflineตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายชาญชัย ทองแสน รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Ofline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนหรืองานวิชาการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมผาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2