สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกับจังหวัดลำพูน เตรียมการรับเสด็จฯ

ดร.สุวิทย์ มุกดารภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประชุมเตรียมการต้อนรับเสด็จฯ พลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะเดินทางเสด็จมาจังหวัดลำพูนเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจฯ ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562