สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2562

          วันที่  9  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจและประเมินผลงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร  ประจำปี พ.ศ. 2562  ซึ่งนายวัลลภ  ประวัติวงค์  นายอำเภอกบินทร์บุรี   เป็นผู้ผ่านเข้ารอบและเข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการฯ   ณ  ห้องประชุมรัฐขจร  ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  ทั้งนี้  โรงเรียนบ้านพระปรง และโรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย