กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบเกียรติบัตรครู D.A.R.E. โรงเรียนวัดหนองครก

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ ที่จบหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน (D. A. R. E. ประเทศไทย)

พร้อมกันนี้นักเรียนได้ให้คำปฏิญาณตนว่า “จะหลีกเลี่ยงแรงกดดันและแรงจูงใจต่างๆที่จะนำไปสู่การใช้ยาเสพติด”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.อภิชิต เอการัมย์ สวป.สภ.ทะเมนชัย  เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร นางบัวลอย ชุ่มกระโทก ผอ.รพ.สต.เมืองแฝก ได้ให้ความรู้ถึงผลกระทบจากยาเสพติด มีนักเรียนที่จบหลักสูตร จำนวน  ๒๗ คน ผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง  และนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒-๓ ,ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖