สพป.ระยอง เขต ๒ : สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. และ สอศ.

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ได้ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลและปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคระยอง โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามเคยจัดหลักสูตรเชื่อมโยงการจัดการศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคระยองแต่ปัจจุบันได้หยุดการเรียนการสอน ผอ.สพป.กล่าวว่าจากการพูดคุยกับนักเรียน นักเรียนมากกว่า ร้อยละ ๙๐ จะไปเรียนสายอาชีพ