“เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบสัมภาษณ์ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ.”

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยผู้บริหารของ สพฐ. นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. และนายวัลลภ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. รอบสอบสัมภาษณ์ ภาค ค โดยผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 608 คน ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินศักยภาพ วิสัยทัศน์ แนวทางการบริหารงาน และธรรมาภิบาลที่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยมีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 10 สิงหาคม จำนวน 304 คน และวันที่ 11 สิงหาคม อีก 304 คน รวมทั้งสิ้น 608 คน แบ่งเป็นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวน 496 คน และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 112 คน โดยมีตำแหน่งว่าง รวม 304 อัตรา แบ่งเป็นสังกัด สพป. จำนวน 248 อัตรา และสังกัด สพม. จำนวน 56 อัตรา

“สำหรับการสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผู้บริหารงานให้ครบถ้วนทุกเขตพื้นที่ ตามนโยบายของ สพฐ. ที่จะไม่ให้ขาดผู้บริหารในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละเขต ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ พบว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกขั้นตอนมีมาตรการดำเนินการที่ชัดเจน ในส่วนของคณะกรรมการเรามีอยู่ 5 ชุด ผู้เข้าสอบจะไม่รู้ว่าตัวเองได้สอบสัมภาษณ์กับชุดไหน และไม่รู้ว่าใครเป็นคณะกรรมการบ้าง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสมากที่สุด ซึ่ง สพฐ. ก็คาดหวังว่าจะได้คนที่มีคุณภาพ มีความรู้ มีเจตคติที่ดี และทักษะประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อทำหน้าที่บริหารการจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ จะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 จากนั้นจะจัดให้มีการพัฒนาก่อนการบรรจุและแต่งตั้ง ในระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม – 21 กันยายน 2562 และทำการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

 

ข่าว อัจฉรา / ภาพ ชุติมา ปชส.สพฐ.