ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สพม.20 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ภาพยนตร์สั้น “นิยามของคำว่าแม่”

ทีม SJ Production โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20  เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ รุ่นประชาชนทั่วไป จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  ในการประกวดภาพยนตร์สั้น เทิดพระคุณของแม่ ในชื่อเรื่อง “นิยามของคำว่าแม่” เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562  ณ ห้องวายุภักดิ์ โรงแรมเซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  โดยมีตัวแทนเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลคือ นายพีรวัฒน์ มูลกาย และนายปุณณภพ เจริญพงศกร ซึ่งมีสมาชิกจำนวน 5  คนได้แก่ 1.นายพีรวัฒน์ มูลกาย 2.นายปุณณภพ เจริญพงศกร 3.นายภูมิพัฒน์ โสดาวิชิต 4.นายวสุรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง 5.นายพิชัยภูษิต ใจปิติ นักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และมีนายคุณธน ตังสมบูรณ์ ครูที่ปรึกษา