สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

      วันที่ 13 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ครั้งที่ 6/2562 ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2   ก่อนเปิดการประชุม  ประธานได้มอบเกียรติบัตรให้เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองแสน นักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่  ที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ  จากการทดสอบ  NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จากนั้น  ผู้ที่เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระ สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หลังการประชุมเสร็จสิ้นคาดหวังว่าจะทราบถึงปัญหาอุปสรรค  หรือข้อเสนอแนะต่างๆ   เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาการศึกษาของสำนักงาน  เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2