สพป.ลำพูน เขต 1 ประชุมผู้บริหาร

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษา โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพุน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562