สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

“สพป.อุดรธานี เขต ๔ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒”
วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.ปัญญารัฐฎน์ จันทร์กอง รักษาการ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายชัชวาล ปทานนท์ นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานพิธี โดยมี หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชน ร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณโดม สพป.อุดรธานี เขต ๔