สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ในฐานะประธานกรรมการ) มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 (ในฐานะรองประธานกรรมการ) นางณัฐพร สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ (ในฐานะกรรมการและเลขานุการ) และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมดำเนินโครงการ และพบปะ ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต ใน “โครงการจิตอาสา ทำความดีบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล” เพื่อทำความดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นำโดยนางอนุรี  วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ เครื่องมือแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของเหล่ากาชาด มาอำนวยความสะดวก ให้บริการในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

โดยการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ มีผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสังกัด และประชาชนผู้สนใจ ร่วมบริจาคโลหิต ผู้ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 85 คน และผ่านการคัดกรองให้สามารถบริจาคโลหิตได้ 38  คน ทำให้โรงพยาบาลปัตตานีมีปริมาณโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค  เป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว และยังมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริจาคเองอีกด้วย