สพป.นครราชสีมา เขต 2 รับมอบจักรยานเพื่อน้องจาก “ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ บุคลากรทางการศึกษา ประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 17 ศูนย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทำนบ และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคี ร่วมต้อนรับคณะผู้ใจบุญในพิธีมอบจักรยานเพื่อน้อง “ชมรมจักรยานเสือโคราชา” จำนวน 13 คัน นำโดย นายจิรวัฒน์ ปัทนาถา ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเสือโคราชา เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวรองสามัคคีซึ่งถูกยุบเลิกสถานศึกษามีความลำบากในการเดินทางไปโรงเรียนใหม่ได้มีจักรยานไว้ใช้ในการเดินทาง โดยขอขอบคุณผู้ใจบุญที่ร่วมมอบจักรยานดังนี้ ทีมจักรยานเสือโคราชา, ทีมจักรยานเสือจักราช, ทีมจักรยานเฮงเจริญ, นายชวลิต ศิริปรุ, นายวัชระ เรืองขำ, พ.ต.ท.อิทธิ แหวนโคกสูง, พล.ร.ท.ยงยุทธ สุวรรณปรีดี, ผอ.เสรี เจริญกลาง, นายโบตัน คงสืบชาติ, ร้านขนมจีนเจ้านางปากช่อง, เฮียไก่ จอมพลไบค์ และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

sukhum pimpasalee
Latest posts by sukhum pimpasalee (see all)