สพม.39 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มอบหมายให้บุคลากรทางการศึกษากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน – พุ่มทอง) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกพร้อมคณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และ แสดงความจงรักภักดี พิธีเริ่มจากหัวหน้าส่วนราชการจากทุกหน่วยงาน วางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ จากนั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ พร้อมทั้งนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระเกียรติอันสูงสุดของพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก