นักเรียนพบ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 นักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เพื่อขอพรและรับฟังโอวาทจากท่านผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มอบของขวัญและกำลังใจสำหรับตัวแทนนักเรียนที่จะเข้ารับการแข่งขันขันภาพยนต์สั้น รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพมหานคร ……ชุลีพร/ข่าว