นักเรียนเข้าเฝ้าฯ ถวายายงานการดำเนินงานค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง.ผองสพป.ชัยภูมิ เขต 2 นำศึกษานิเทศก์ คณะครู และนักเรียนตัวแทน เข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานการดำเนินงานค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรฯ ในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร