สพป.ระนอง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมนาว

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมนาว ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ซึ่งโรงเรียนบ้านแหลมนาวเป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา มีระยะทางจากตัวเมืองระนองถึง 60 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 34 คน ห้องเรียน 8 ห้องเรียน ครูและบุคลากรจำนวน 6 คน