สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2562

วันที่  14  สิงหาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที 32/2562 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง   เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ