สพม.36 รับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้ารับโล่รางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)  การขับเคลื่อนเพื่อให้จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดคุณธรรมที่ยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว