ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้              นายเรืองชัย  ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย  ณ  ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว