ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจและชื่นชมยินดี ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ

วันที่  14  สิงหาคม  2562  เวลา  09.30 น.  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด   ผอ.สพป.กำแพงเพชร  เขต  เดินทางไปโรงเรียนบ้านคลองเรือ  โดยการเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่  ในการสร้างฐานเรียนรู้ทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้ เป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ  พร้อมด้วย นายประจักสิน  บึงมุม  ผอ.โรงเรียนบ้านคลองเรือ  ตำบลเทพนคร  จังหวัดกำแพงเพชร  ให้การนำเสนอข้อมูลผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  thai  BPS  หมายเลข  ซึ่งจะออกอากาศในวันนี้  เวลา  15.30 – 16.30  น.  ในการดำเนินโครงการ 459  ของโรงเรียนบ้านคลองเรือ  ที่ได้รับการสนับสนุนหลักจาก ธ.ก.ส. สาขากำแพงเพชร   คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและผู้นำในชุมชนที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนบ้านคลองเรืออย่างต่อเนื่อง

ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ
ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจและชื่นชมยินดี ณ โรงเรียนบ้านคลองเรือ