สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

นายอดุลย์ กองทอง  ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปี 2562- 2565 ในวันที่ 14  สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมห้องประชุม 2 สพป.ยโสธร เขต 1 ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้กับผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ให้เห็นชอบในหลักการตามนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ของ สพฐ. การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อการพัฒนาต่อไป