ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมบันทึกรายการ กล่องของขวัญ และรับมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่บอน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมบันทึกรายการกล่องของขวัญและรับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท จากรายการ กล่องของขวัญ ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งต่อความสุขให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เปิดโลกกว้าง เสริมทักษะ และสร้างโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีต่อทั้งครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านแม่บอน เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ และการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและนายสามารถ สุทธะ ผอ.รร.บ้านแม่บอน ให้การต้อนรับ