สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562 เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน