ประชุมสัมมนาการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการพัฒนา   ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโกเมน โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ธนุ วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว