ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายนิวัต เชื้อนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการจัดสรร จำนวน 14 โรงเรียน