สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้บรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)