สพป.ชัยภูมิ เขต 1    จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5/2562

วันที่  14   สิงหาคม  2562    สพป.ชัยภูมิ เขต 1    จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5/2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงข้อมูล  ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป..ชัยัภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ   ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น   รวมทั้งรับมอบเงินจากคุณพ่อสากล  บุญเนาว์  และคุณพ่อสุพล  ฦาชา   จำนวน 100,000  บาท  เพื่อมอบให้แก่กองทุนพัฒนาค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ