สพป.ระยอง ๒ มอบนโยบาย ๑๐ อ. เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และมอบนโยบาย ๑๐ อ. (อนุบาลโดดเด่น อ่านเก่งเขียนสวย อังกฤษสื่อสาร องค์กรร่วมมือ โอเน็ตที่ ๑ อากัปกิริยาดี ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ อาชีพพื้นฐาน อนามัยแข็งแรง อาเซียนสร้างสรรค์) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ๓๐๐ คน ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง