รับมอบลานกีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล

         วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา งบประมาณจาก สพฐ. มูลค่า 100,000 บาท และลานกีฬารวมพลังน้ำใจชุมชนโนนเห็ดไคล งบประมาณจากเงินบริจาค มูลค่า 130,000 บาท และเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครูและชาวบ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้ร่วมปลูกต้นมะม่วง เพื่อให้ร่มเงาและปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาอีกด้วย