สพป.นครพนม เขต ๑ การแข่งขัน “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานฯ

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดนครพนม  กล่าวรายงาน โดย นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๒ และเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ประธานในพิธี โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม