สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

วันที่  15  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อการจัดตั้งเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีงบประมาณ  2562 – 2564  และการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2