สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” 

วันที่ 15  สิงหาคม 2562   นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เป็นประธานเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของนักเรียนในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”  ณ  อาคารอนุบาลชัยภูมิรวมใจ   โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ    กิจกรรมฯ นี้ จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  ทั้งนี้   เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เกิดการเรียนรู้ในการนำมาพัฒนาการเรียนรวมถึงสามารถพัฒนาตนเองต่อไป  มีนักเรียนเข้าร่วมฯ  2,650  คน   คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 111 คน และคณะวิทยากร 20 คน   ซึ่งประธานฯ  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับคณะวิทยากรภายนอก  นักเรียนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อีกด้วย