เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๖๒

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ สพป.บุรีรัมย เขต ๑ จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านตูบช้าง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘ ได้จัดกิจกรรมเทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยตำบลเมืองแฝก กิจกรรมการเรียนรู้แบ่งออกเป็น  ๘  ฐาน ดังนี้  ฐานกางแขน กางขา แล้วมาสนุกกัน/ โรงเรียนบ้านหนองแวง ฐานเมล็ดพืชเต้นระบำ/โรงเรียนบ้านตูบช้าง  ฐานภูเขาไฟระเบิด/โรงเรียนบ้านเมืองแฝก ฐานหวานเย็นหรรษา/ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง  ฐานไหลแรง ไหลค่อย/โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ  ฐานพิกเซล/โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ  ฐานความลับสีดำ/ โรงเรียนวัดหนองครก  ฐานกักน้ำไว้ได้/โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า โดยมี นางจุฑามาศ  ซารัมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแฝก เป็นประธานในพิธีฯ นายเกียรติศักดิ์ รสจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๘  กล่าวรายงาน