ร่วมงานเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่น และงานของดีอำเภอบ้านแท่น

         วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน และมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งในพิธีเปิดได้มีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ซึ่งเป็นหลังที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้างและจะมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดยมี นายนาวา ทองดี ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น และ ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ