สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสมัย แวงวรรณ ผอ.รร.บ้านโพนทอง และนายบุญเพ็ง พันสีมา ผอ.รร.บ้านนาทม เข้าร่วมการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด กับโรงเรียนภาคีเครือข่าย มีผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมลงนาม MOU เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนและการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด