สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ครูได้ทราบนโยบายและข้อมูลอาชีพของตลาดแรงงานในพื้นที่ นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานกับอาชีวะ กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 19 คน นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ  5 คน รวม 95 คน ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง โรงเรียนบ้านควนปริง และโรงเรียนวัดนานอน  โดยนางยุพดี  คลาดนาน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1