สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ให้กับโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียน จำนวน โรงเรียนละ ๒ คน  ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒