ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

6 ส.ค. 2562 เวลา 08.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านมะแนดาแล อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี โดยมีนายมูหำหมัดตอฮา อาแด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พบปะเพื่อนครูและนักเรียนหน้าแถว เน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจเรียน ฝึกอ่านให้คล่อง ฝึกเขียนให้ลายมือสวย และห่างไกลยาเสพติด พร้อมชื่นชมนักเรียนที่ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าแถว หลังจากนั้นได้พบปะผู้บริหาร คณะครู เน้นย้ำให้ช่วยกันคิดหาวิธีให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ และวิเคราะห์เป็น ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนและห้องเรียนให้มีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งสภาพทั่วไปของโรงเรียนสะอาดสวยงามและร่มรื่น มีต้นไม้ใหญ่และพืชผักเกษตรพอเพียงรอบโรงเรียน ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ในการแข่งขันกีฬาของศูนย์เครือข่ายพลังใหม่ จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   บลูกาวาลี           รายงาน
http://www.pattani3.go.th