พลังใหม่เกมส์” สพป.ปัตตานี เขต 3 กีฬา-กรีฑาของนักเรียนศูนย์เครือข่ายฯ พลังใหม่

8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “พลังใหม่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 มีนายมูฮัมหมัดรออี มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสือดัง ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพพลังใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาของนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬาและพัฒคุณภาพของการกีฬาในระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน มีนักเรียนจาก 6 โรงในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ พลังใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น อนุบาลกะลาพอ บ้านบาโงมูลง บ้านสือดัง บ้านพอเหมาะ และชุมชนบ้านทุ่งคล้า ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี บรรยากาศคึกคักมาก ขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียน ประดับได้สวยงาม ตระการตา มีสีสันและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเตราะบอน มีหน่วยกำลังในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาถือเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ทักษะการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การกีฬายังเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และรู้จักการยอมรับกฎกติกาที่วางไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักกีฬาทุกคนได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน

มนทิชา    แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี            รายงาน
http://www.pattani3.go.th