สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรม ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้ลงลึกถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงให้ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความเข้มแข็ง พัฒนากระบวนการคิด พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต สามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยครั้งนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 18 โรงเรียน จำนวน 108 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน