สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล รุ่นที่ 2

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพืธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 150 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธนวัฒน์ ดอกพุทรา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ วัดคำน้ำจ้าก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด