สพป.ลำพูน เขต 1 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.ที่โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน , โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ,โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง,โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ,โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านขุนก๋อง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม ,โรงเรียนบ้านหนองหลัก,โรงเรียนบ้านไม้สลี,โรงเรียนบ้านหัวยงูสิงห์ และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ , และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบทูลถวายรายงาน และ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เผ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนบ้านป่าเลา และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ด้วย