สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและบรรยายพิเศษ “แนวทางปฏิบัติราชการที่ดี” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเสริมสร้างวิธีปฏิบัติราชการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และวินัยตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดระยอง มาให้ความรู้ และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน