ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การแต่งกายชุดผ้าไทยสวยงาม