สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ให้รับรู้ถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) และนำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา