อบรมปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่(ระดับภาค)

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญเพชร  วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วย นางสาวศรีวิน  ธรรมรังรอง ได้เข้าร่วมการอบรมปฏิบัติการการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่(ระดับภาค) ซึ่งทางสำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ จัดขึ้น ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี