ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้ ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหวาย จากนั้นเวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2562 /นายวสันต์ สุวรรณ์เนตร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธร กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนบ้านหวาย อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

          

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2
Latest posts by สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 (see all)