รร.ยุพราชวิทยาลัย ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 พระพรหมมงคล.วิ (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่  ประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย พลเอกโกศล ประทุมชาติ ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ “ดารารัศมี” โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ผู้บริหารสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีดังกล่าว โอกาสนี้ นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ให้การต้อนรับ